உலக வன்னியர் சக்தி
World Kshatriyas Foundation

வன்னியர் வேலை  வாய்ப்புகள் :

  சரியான தேர்வை தேர்ந்தெடுக்கும் பொறுப்பு உங்களுடையது

 

வன்னியர் இன மக்களுக்கான  ஒரு சவை வன்னியர் வேலை  வாய்ப்புகள் :

 

 இலவசமாக இப்பிரிவில் உங்கள் விளம்பரத்தை வெளியிடுங்கள்

 

 

வேலை வாய்ப்புகள் 

 

Find jobs in various fields at senior, middle, junior and fresher levels - IT jobs, BPO & call center jobs, engineering jobs, sales & marketing jobs, admin & HR jobs, Accounting jobs, Teaching jobs and many more...


 Contact me if any freshers wantss to attend interview in this category....

 

From: BPO Freshers (Cognizant)
Sent: Tuesday, June 29, 2010 11:51 AM
To: Cognizant ALL (INDIA)
Subject: FW: BPO Recruitment for Freshers 2008/2009/2010 passouts
Importance: High

 

 

 


 

S. No

Position

Experience

Skills

Interview Type & Date

Education

Work location

1

Process Executive 

Voice/Non Voice

Fresher / 0-6 months of BPO experience

Excellent communication (Verbal & Written)

Walk-in  

2-July-2010

Graduate /

Post Graduate

(Freshers - Arts & Science only)

Chennai

 

      ELIGIBILITY:

 

      - Any Arts, Commerce, Science, BBA, Hotel Management, MBA Graduates EXCEPT BSc-CS/IT and BCA, MCA & BE/B.Tech

                  - Year of Passing – 2008/2009/2010

                  - Graduate with no standing arrears

                  - Minimum of 10+2+3 years education pattern is mandatory (10+2+3 Year Diploma courses with no standing arrears     also eligible)

                  - Willingness to work night shifts is mandatory

                  - 50% consistency from X std.

 

      VENUE:

      

 Cognizant,

 MEPZ - Special Economic Zone,

 Plot No A-15, 16, 17 (Part) B-20, C-10 & C-1 and D-2

 National Highways,

 45, Tambaram, GST Road

       [SDB 1 ,Floor 1 ,HR Bay ]

 

 

Contact Person : Shyam/Thiagu

 

 

 

      TIME:    9.00am to 11.00am

 

 

 

 

 

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information.
If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.
Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly
prohibited and may be unlawful.
--
Gtalk: muralidesignweaver@gmail.com
Yah: murali.periasamy@yahoo.in
MSN: muralip26@hotmail.com
Skp: muralidesignweaver
Mob: +91 98433 64947
Web: www.designweaver.in

Lnk: Murali Periasamy

 

 

 

 

On Tue, Jun 29, 2010 at 2:59 PM, Ashoka <r.k.t.ashoka@gmail.com> wrote:

Contact me if any freshers like to attend the interview....

 

From: Campus (Cognizant)
Sent: Tue 6/29/2010 10:29 AM
To: Cognizant All (CBE)
Subject: Cognizant IT freshers recruitment for 2010 pass outs Refer them now!2010 Batch Freshers Recruitment for IT Services

 

EDUCATION CRITERIA

 

·         2010 passouts of B.Sc (Computer Science / IT / CT) and BCA only

·         Consistent academic record of over 60% in X, XII and UG

 

      MANDATORY REQUIREMENTS

·         Good verbal and written communication skills

·         Good analytical skills  

 

RECRUITMENT PROCESS

·         Written aptitude test

·         Technical interview

·         HR Interview

 

    VENUE: Cognizant, Techno Complex

     5/535, Old Mahabalipuram Road,

     Okkiam Thoraipakkam

     Chennai - 96

 

    DATE: Thursday, 1 July 2010                        

 

    TIME: 3.00 PM

 


 

This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information.
If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.
Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly
prohibited and may be unlawful.
--
Gtalk: muralidesignweaver@gmail.com
Yah: murali.periasamy@yahoo.in
MSN: muralip26@hotmail.com
Skp: muralidesignweaver
Mob: +91 98433 64947
Web: www.designweaver.in