உலக வன்னியர் சக்தி
World Kshatriyas Foundation

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

49 Comments

Reply Sabbapathi
6:22 AM on May 4, 2014 
உலக வன்னியர் கூட்டமைப்பின் கொல்கை படி உலக அளவில் சிதறி கிடக்கும் வன்னிய அமைப்புகள் தங்களுக்குல்லாக ஒன்றினைந்து நமது சக்தியை இவ் உலகிர்க்கு வெலிகாட்டுவோம் வா வன்னியா வருங்காலம் நம் கால்மே......

உலக வன்னிய கூட்டமைப்பில் இனைய விரும்பும் வன்னிய சொந்தங்கள் தாங்கள் தனிப்பட்டு ஒரு கொள்கையுடனும் அல்லது குழு வாக ஒரு கொள்கையுடனும் இருக்கலாம் ஆனால் நாம் வன்னியன் நாம் முன்னேர வேண்டும் என்ற கொள்கை அணைவரின் மனதிலும் இருக்கும் இதனை நாம் உரக்க சொல்வோம் இணைந்து செயல்பட தொடர்புக்கு : 9842574511
Reply armstrong
10:36 AM on December 17, 2013 
ibelong to paliyakarar in padayachi yu have mentioned many sections in this site please let me know which section i belong my mail id is a_armstrong @rediffmail.com
Reply Sree
10:15 AM on December 13, 2013 
Good website...just required few modification to be the best
Reply Shan Padayatchi
10:40 PM on November 27, 2013 
nice. good please update more information regarding our vanniyar
Reply Bhuvanesh kshatriyar
10:30 PM on May 24, 2013 
Please develop this blog more.. and share more information...
Reply chinnapa
12:55 AM on January 26, 2013 
Nice to see my people are relatives and then so happy. i also join your community please sent message me also thank you.
Reply msvisvanathan
11:25 AM on July 19, 2011 
nalla muyarchi vazhthukal
Reply msvisvanathan
11:25 AM on July 19, 2011 
nalla muyarchi vazhthukal
Reply B.MAHENDIRAN,B.COM,MBA
5:58 AM on April 16, 2011 
hai i am looking for job in chennai or singapore any vanniyar people please help for me my cell +919940871097,[email protected] vanniyar kulam vzuha
Reply தமிழ் அமுதன்
1:16 PM on February 27, 2011 
I have posted an article in forums section of this community. all please read & share ur comments